Často kladené dotazy

OBECNÉ

1. Kdo všechno může studovat ve Virtuální mozkocvičně?

Virtuální mozkocvična přináší e-learningové kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky v souladu se zákonem 96/2004 Sb. V současnosti nabízíme kurzy nejen pro všeobecné sestry. Většina našich kurzů má souhlasné stanovisko pro více odborností, např. fyzioterapeuty, ergoterapeuty, porodní asistentky, nutriční terapeuty, zdravotně sociální pracovníky a zdravotnické záchranáře podle vyhlášky 321/2008 Sb. ve smyslu novely 4/2010 Sb. Studovat s námi ale můžete i v případě, že jste zdravotník jiné odbornosti nebo nesbíráte kredity. Kurzy jsou vhodné pro zdravotnické asistenty, pracovníky v sociálních službách a další zdravotníky včetně dobrovolných zdravotníků Červeného kříže, pečovatelů a zájemců o ošetřovatelství všeobecně. Vzhledem k orientaci Virtuální mozkocvičny jsou naše kurzy vhodné i PRO VEŘEJNOST - můžeme je doporučit např. maminkám na MD či seniorům.

2. Zaregistroval/a jsme se a nedorazil mi aktivační e-mail. Proč? 

Důvodů proč vám nedorazil aktivační e-mail může být hned několik:

  • Nezadali jste při registraci správnou e-mailovou adresu
  • Aktivační e-mail skončil díky antispamové ochraně mezi vyřazenou poštou (máte-li ve své schránce složku na spam, podívejte se do ní)
  • Máte e-mailovou schránku zřízenou u freemailových poskytovatelů (seznam, centrum, atlas atd.),stává se, že e-mail do takové schránky výjimečně nedorazí
  • Máte plnou e-mailovou schránku

Pokud Vám aktivační e-mail nedorazí do 24 hodin, kontaktujte nás na silver@osetrovatelstvi.info. Do zprávy napište, pod jakým jménem jste se zaregistrovali a my ověříme, zda byl takový uživatel vytvořen a aktivaci vám můžeme, včetně opravy špatně zadaných údajů, dokončit ručně. Nikdy zbrkle nezakládejte několik účtů za sebou, a pokud tak již učiníte, oznamte to následně manažerce kurzů, aby mohla nadbytečné účty odstranit!

3. Pomoc! Něco nefunguje (nezobrazuje se mi studijní materiál, nejde mi zobrazit certifikát, chci změnit nebo stornovat svou objednávku apod.)

V případě potíží upřednostňujeme e-mailový kontakt. Během řešení problémů musíme většinou sedět u PC a pokud nám zatelefonujete, ne vždy máme PC po ruce. Na dotazy reagujeme v nejbližší možné době, většinou tentýž den, jen o víkendu to může být déle. Máte-li jakýkoli požadavek, vyplňte prosím kontaktní HELP formulář. Obecný dotaz můžete vložit do naší Poradny a nezapomeňte se podívat na Často kladené dotazy.

4. Kolik za kurzy zaplatím?

Cena kurzu je stanovena na 120 Kč za jeden kurz.

OBJEDNÁVKY A PLATBY

1. Zaplatil/a jsem kurzy a čekám na potvrzení o zaplacení a povolení vstupu do kurzů už 5 dní. Není to dlouho?

Kurz je zpřístupněn do 24 hodin (v pracovní dny) po připsání platby na náš účet. Odepsání finančních prostředků z jednoho účtu na druhý v jiné bance může být otázka několika hodin, ale i dnů. Teoreticky můžete čekat na zpřístupnění kurzů od 2 do 5 dní, zvláště platíte-li složenkou. Čekáte-li déle, kontaktujte nás, je možné, že Vaše platba nebyla správně identifikována.

2. 0mylem jsem si objednal/a jiný kurz, chci změnit nebo zrušit objednávku.

Žádný problém. Stačí odeslat požadavek v našem HELP formuláři. Po zaplacení již nelze objednávku zrušit.

KREDITY PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

1. Kolik kreditů získám za kurz?

Za absolvování našeho kurzu získáte 2 kredity. Od 1.2.2010 platí vyhláška 4/2010, která definuje e-learningový kurz jako formu vzdělávací akce nebo inovačního kurzu, která je ukončena závěrečným testem, jejíž program se týká výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání a která je pořádána akreditovaným zařízením nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení. Všechny naše kurzy mají souhlasné stanovisko profesního sdružení. Za absolvování e-learningového kurzu v délce alespoň 15 stran zpracovaných podle technické normy o úpravě písemností náleží 2 kredity. V případě pochybností si přečtěte vyhlášku o kreditním systému.

2. Slyšel/a jsem, že za e-learningové kurzy mi uznají pouze 14 kreditů za registrační období.

Limitace 14 kredity za registrační období se týkala inovačních kurzů pořádaných dle vyhlášky 321/2008 Sb. Takové kurzy nepořádáme, pro e-learningové kurzy neplatí žádná limitace. Můžete proto nasbírat touto formou všech 40 kreditů - viz odpověď na webu MZ ZDE

3. Můžu zde vystudovat i více kurzů za den?

Předpokládá se, že e-learnigový kurz v rozsahu má časovou dotaci cca 4 hodiny. Je proto pochopitelné, že během jednoho dne nemůžete absolvovat 5 kurzů. Z uvedeného vyplývá, že teoreticky zvládnete absolvovat kurzy 2 tj. 8 hodin. Nicméně tento postup nedoporučujeme z hlediska nároků na koncentraci během studia.

4. Jsem fyzioterapeut. Budou mi uznány kredity i v případě, že akce nemá souhlasné stanovisko UNIFY?

Souhlasné stanovisko musí vydat profesní sdružení, která splňuje požadavky uvedené v § 2 písm. k) zákona 96/2004 Sb. a sdružuje profese, pro které je akce určena. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků tyto požadavky splňuje.

5. Po absolvování akce ve Virtuální mozkocvičně nezískám zápis do Průkazu odbornosti. Mohu si tam akci dopsat? Je možné, aby mi zde absolvovaný kurz vepsali do Průkazu v zaměstnání?

Účast na vzdělávacích aktivitách se podle § 4 vyhlášky 321/2008 Sb. dokládá záznamem v průkazu odbornosti provedeným pořadatelem, popřípadě potvrzením jím vydaným. Z uvedeného vyplývá, že zápis do průkazu odbornosti může učinit pouze pořadatel akce. Místo zápisu Vám může vydat i potvrzení, které má stejnou platnost jako zápis. V žádném případě si akce do průkazu sami nezapisujte. V zaměstnání Vám mohou do Průkazu odbornosti zapsat pouze takovou akci, kterou přímo Váš zaměstnavatel pořádá.

6. Je potvrzení, které získám ve Virtuální mozkocvičně stejně platné, jako takové, které dostanu třeba na semináři? Co musí potvrzení obsahovat?

Potvrzení o účasti musí podle § 4 vyhlášky 321/2008 Sb. ve smyslu novely 4/2010 Sb. obsahovat jméno a příjmení účastníka akce, datum narození účastníka, název akce a formu celoživotního vzdělávání a další skutečnosti důležité pro přiznání počtu kreditů podle této vyhlášky, zejména délku trvání a druh účasti v jednotlivých dnech u vícedenních vzdělávacích akcí, číslo jednací vydaného souhlasného stanoviska včetně názvu profesního sdružení a povolání, pro která bylo souhlasné stanovisko vydáno. Potvrzení, které zde získáte, obsahuje všechny náležitosti.

Naposledy změněno: Pondělí, 13. květen 2013, 06.26